INFO Close

Instruktører

Sebastian Haukås

Sebastian Haukås vokste opp i korpsmiljøet i Bergen. Etter studier ved Norges Musikkhøgskole med lærere som Jonas Haltia, Mark Bennett og Ole Edvard Antonsen fikk han jobb i Forsvarets Stabsmusikkorps i 2015.  Han har siden 2012 vært fast medlem i Brasskompaniet, et messingensemble som fortsatt er aktivt på festivaler rundt om i landet.

Som solist har han opptrådt med Kongelige Norske Marines Musikkorps, Forsvarets Stabsmusikkorps samt en rekke amatørkorps i Bergensområdet.

Han er en aktiv kammermusiker, og kan ofte sees sammen med Det Norske Kammerorkester eller som festivalmusiker i Risør Kammermusikkfest.

Audun Breen

Audun Breen utmerker seg som en av Norges ledende trombonister, og har siden 2017 holdt stillingen som solo-trombonist i Oslo-Filharmonien.

Som en dedikert pedagog underviser Breen i trombone ved Norges musikkhøgskole. Han er kjent for sitt dype engasjement i å veilede og motivere den neste generasjonen av musikere.

Breen er utdannet ved Norges musikkhøgskole og ved den anerkjente Guildhall School of Music & Drama.

Tine Thing Helseth

Tine Thing Helseth er kunstnerisk leder for festivalen, og er også ansvarlig for festivalens blåsekurs.
Helt fra starten av karrieren har Tine Thing Helseth vært en ambassadør for trompetrepertoaret, med konsertvirksomhet på alle seks kontinenter. Hun har fått lysende kritikeromtale for sin sjelfulle, lyriske klang og sin samarbeidsbaserte tilnærming til å musisere. I tillegg til sin omfattende solistkarriere er hun gjestende professor på trompet ved Norges Musikkhøgskole. Les hele hennes biografi her:  https://kammermusikkfest.no/utovere/tine-thing-helseth-trompet