INFO Close

Prøvespill/påmelding

Søk på kurset ved å sende oss en e-post til adm@kammermusikkfest.no innen 20. februar 2024. I eposten skriver du noen ord om deg selv. Vi ønsker å vite din alder og hvor du bor. Skriv gjerne hvor lenge du har spilt og hvem som er din spillelærer. Legg også ved lenken til prøvespillvideo som du har lastet opp. (Se retningslinjer for prøvespillvideo)

Innsending og frist

Link til opptaket deles innen 20. februar, og gjerne tidligere om du har mulighet til det.

Det er tillatt å sende lenke til opptaket fra Ung Filharmoni prøvespill 2024, hvis du har det tilgjengelig.

Retningslinjer for prøvespillvideo

Prøvespill: Du skal sende oss en video med et opptak av et selvvalgt verk (5–10 minutters varighet) med, eller uten, akkompagnement. Velg et verk som viser dine ferdigheter på en best mulig måte.

Opptaket skal være med synkronisert video og lyd. Gjør opptaket forfra, slik at du vises i helfigur (ca. 3 meter unna kameraet). Notestativ må ikke skygge for deg. Prøv ut på forhånd om lyd og bilde blir bra før du gjør opptaket. Ofte kan man få god nok kvalitet med en smarttelefon/iPhone.

Opptaket skal være et «liveopptak»: Det er ikke anledning til å klippe i filen. Husk at vi er mest interessert i dine beste kvaliteter, ikke om det sniker seg inn en feil.

Format: Videofiler er ofte for store til å legges ved i epost. Du kan laste opp videoen som «ikke oppført» på YouTube.com.

Navngi videoen med INSTRUMENT, NAVN OG PRØVESPILL RBK24, eksempelvis: ”Tuba, Lise Hansen, Prøvespill RBK24”.

Oppgi komponist og tittel i beskrivelsesteksten under videoen.