INFO Close

Ensemble Ernst

Ensemble Ernst

Ensemble Ernst ble startet i 1997. Thomas Rimul har vært dirigent fra starten av og de aller fleste musikerne har vært med siden det hele begynte.

Ensemblet har spesialisert seg på musikk fra vår nære samtid, med særlig vekt på komponister som Beat Furrer, Salvatore Sciarrino, Jonathan Harvey og Iannis Xenakis, samt bestillingsverk av norske komponister.

Bak musikernes engasjement for å spille musikken ligger et sterkt ønske om kommunikasjon til et bredere sammensatt publikum, noe som gjør at alt fra programsetting til presentasjon og framføring må bunne i en tydelig motivasjon.