meny X

PERCelleh, duo

Available in: enEnglish

PERCellehbestår av to unge musikere, Kristoffer Almås og Bjørn Christian Svarstad. De møttes første gang i Ila Brass Band og etablerte duoen i 2013 da de studerte sammen ved Norges Musikkhøgskole. PERCelleh søker å utvikle sitt eget musikalske språk og har et sterkt ønske om å utvide det norske og nordiske slagverkrepertoaret og sette norsk slagverk på kartet. I 2017 ble duoen tatt opp i Crescendos mentorprogram for kammergrupper. Gjennom programmet jobbet duoen et år med sin mentor, slagverkssolisten Colin Currie i tillegg til Crescendos hovedmentor, Leif Ove Andsnes. PERCelleh og Currie gjorde sammen en konsert under Festspillene i Bergen i mai 2018. Tidligere har duoen gjort solistiske oppdrag med ensembler, fra ungdomsorkestre til Forsvarets Stabsmusikk og Kremerata Baltica. I 2014 var duoen vinnere av kammerklassen i UMM.

Kristoffer Almåsfra Mosjøen er i ferd med å fullføre mastergradsstudiene ved Norges Musikkhøgskole hvor han tok bacheloreksamen våren 2016, i tillegg har han studert ved Syd-dansk Musikkonservatorium. Han er tidligere stipendiat i Oslo Filharmoniske Orkester og har tidligere vært praktikant i Stavanger Symfoniorkester. Ellers har han freelancet i mange av landets profesjonelle ensembler.  Han har spilt med og for slagverkere som Colin Currie, Katarzyna Mycka, Johan Bridger, Eirik Raude og Hans Kristian Kjos Sørensen. Almås utgjør sammen med Bjørn-Christian Svarstad duoen PERCelleh. De ble i 2017 tatt opp i mentorprogrammet Crescendo hvor de har Leif Ove Andsnes som hovedmentor og den verdensledende slagverksolisten Colin Currie som gjestementor.

Bjørn-Christian Svarstader fra Trondheim og har studert ved Norges Musikkhøgskole under Tomas Nilsson, Bjørn Løken, Rob Waring og Hans-Kristian Kjos Sørensen. Han fullførte sin master i utøvende våren 2018. Svarstad utgjør sammen med Kristoffer Almås duoen PERCelleh. De ble i 2017 tatt opp i mentorprogrammet Crescendo hvor de har Leif Ove Andsnes som hovedmentor og den verdensledende slagverksolisten Colin Currie som gjestementor. Siden 2016 har han vært medlem av slagverkensemblet SISU. Fra 2015 til 2017 var han stipendiat i Oslo Filharmonien. Han freelancer jevnlig i orkestre og ensembler rundt i Norge.

Available in: enEnglish