INFO Close

Tor Morten Helvorsen

Dirigent KOR300

Tor Morten Halvorsen er utdannet pianist og musikkpedagog fra Norges musikkhøgskole. Han ble i studietiden assistent for domorganist Terje Kvam i Oslo domkirke og dirigent for Oslo domkirkes guttekor.

Han har jobbet som kordirigent for forskjellige ensembler i Oslo, bl.a. Kvindelige studenters sangforening, og Den norske studentersangorening.

 Senere studerte han kor- og oresterdireksjon i dirigentklassen ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium under ledelse av prof Dan-Olof Stenlund og hadde sin offentlig debutkonsert som dirigent i København i 2002. I 2005 bosatte han seg i Lyngør og jobbet som korleder for regionale kor i tillegg til å undervise i kordireksjon. I samarbeid med Risør kommune grunnla han «Sang i Øst», et regionalt program for styrking av sang for barn gjennom etablering av barnekor og undervisning av korledere og sangere.

 I mozartåret 2006 vikarierte han for domkantor i Oslo og jobbet bl.a. med «Mozart og Mysteriet», et prosjekt i som innbefattet å gjøre en vesentlig del av Mozart sin liturgiske musikk, både i konsertform og implementert i gudtjenester. Dette var et samarbeid med Oslo Barokkorkester og Oslo domkor.

 Tor Morten har i en årrekke undervist på sommerkurser i regi av Südtiroler Sängerband sammen med dirigentkolleger fra København og har jevnlig prosjekter med ensembler tilknyttet dette nettverket. Tor Morten jobber nå som kantor i Risør og er dirigent for risør motettkor.

Foto: Liv Øvland