INFO Close
Kjøp billett

Avtrykk #1: Makt i musikalsk lyd

ONSDAG 29. JUNI 2022  KL.11:30

Samtale med Oriental Winds of the Baroque

Utøverne i Oriental Winds of the Baroque har bakgrunn fra mange forskjellige musikktradisjoner, både muntlige og skriftlige. Hva tenker de om musikk og makt? Hvem har makt når musikk blir muntlig overlevert, for eksempel fra lærer til elev? Er det mer frihet i muntlig overlevering enn i den skriftlige? Hvilke musikalske tradisjoner har påvirket disse musikernes praksis? Finnes det musikk eller måter å spille på de aktivt har valgt bort – hvorfor? Hvordan går de fram når musikalske språk fra Europa, Norden og Elfenbenskysten skal fungere sammen?

I samtaleprogrammet Avtrykk vil utøvere, komponister og publikum sammen med musikkviter Hild Borchgrevink utforske hvordan musikk og samfunn kan påvirke hverandre, med utgangspunkt i utvalgte verk fra festivalens program

Hild Borchgrevink er stipendiat ved Norges musikkhøgskole der hun arbeider med hvordan språk former ideer om musikk og hvordan musikken selv kan få språklignende funksjoner og fungere retorisk og reflekterende. Ved siden av utdanning i musikkvitenskap har hun også en praktisk master i kunst og offentlige rom og er interessert i hvordan musikk både skaper og er en offentlighet.

ARENA: Risør kunstpark