INFO Close
Kjøp billett

Avtrykk #4: Vestlig kunstmusikk og det eksotiske

LØRDAG 02. JULI 2022  KL.13:30

Samtale med Matthew Head

Mye av musikken på årets program bærer i seg avtrykk av det som sett fra Vesten er fremmede kulturer. Den britiske musikkviteren Matthew Head har forsket på det eksotiske i Mozarts musikk, særlig i operaene. I et kort foredrag og en etterfølgende samtale vil han introdusere oss for hvordan tanken om det eksotiske har utviklet seg i europeisk kultur og hvordan forskere har nærmet seg temaet. Et utgangspunkt er boken Orientalism fra 1978, der den palestinsk-amerikanske forfatteren Edward Said viste at hva som regnes som fremmed, er avhengig av utsiktspunktet til den som ser. Samtidig som han kritiserte Europa for å eksotisere Østen, hadde Said et nært forhold til europeisk klassisk musikk og arbeidet i mange år med den som musikkritiker.

I samtaleprogrammet Avtrykk vil utøvere, komponister og publikum sammen med musikkviter Hild Borchgrevink utforske hvordan musikk og samfunn kan påvirke hverandre, med utgangspunkt i utvalgte verk fra festivalens program.

Hild Borchgrevink er stipendiat ved Norges musikkhøgskole der hun arbeider med hvordan språk former ideer om musikk og hvordan musikken selv kan få språklignende funksjoner og fungere retorisk og reflekterende. Ved siden av utdanning i musikkvitenskap har hun også en praktisk master i kunst og offentlige rom og er interessert i hvordan musikk både skaper og er en offentlighet.

ARENA: Risør kunstpark