INFO Close
Kjøp billett

Helene Bøksle og Kristiansand Symfoniorkester

LØRDAG  26. JUNI 2021  KL.17:30

Pandemien gjør det umulig å ha  konsert på Stangholmen i år. Vi er glade for vi nå på tampen allikevel har funnet en løsning. Et kammerorkester fra KSO kommer til Risørhuset sammen med Helene Bøksle og Tine Thing Helseth.

Helene Bøksle synger sine mest kjente sanger arrangert for anledningen for KSO. KSO skal og spille den fineste musikken for strykeorkester, Strykeserenade av Peter Tsjaikovskij og Serenade for strings av Edward Elgar.

Elgar spilte selv fiolin. Serenade for strings ble skrevet tidlig i Elgars karriere i 1892, og er et av de tidligste verkene av Elgar som ble mye spilt.  Sent i livet pekte Elgar «Serenade» ut som sitt favorittverk han sørget også å få den innspilt som et av sine siste grammofonopptak året før han døde i 1935.

Peter Tsjaikovskij kom langt som komponist i sine siste symfonier. Han oppnådde dramatisk og programmatisk konsentrasjon i ballettene, ouverturene og operaen. Hvis en tenker at musikk kan gi publikum pur glede kan han godt ha nådd toppen i sin Serenade for strykere. Selv om Tschaikovsky vanligvis ikke var villig til å rose seg selv, anerkjente han straks verdien og oppriktigheten i denne musikken. “Jeg komponerte serenaden. . . fra indre overbevisning. Det er et inderlig stykke, og så tør jeg ikke tenke at den ikke mangler reelle kvaliteter.”

ARENA: Risørhuset