INFO Close


Historien om: Winterreise


Jeg kan hverken spille eller synge, likevel spiller og synger jeg når jeg skriver dikt. Hvis jeg kunne skape melodiene, ville sangene mine være mer tiltalende enn de er nå. Men fatt mot! Kanskje det er en beslektet sjel et sted som vil høre melodiene bak mine ord og gi dem tilbake til meg. (Wilhelm Müller i dagbok, 1815)
Franz Schubert tilbrakte hele sitt liv i kulturbyen Wien, hvor han komponerte en rekke verk som fortsatt berører og inspirerer. Schubert døde tragisk og uventet som 31-åring, etter et liv preget av intens kreativitet og personlig lidelse. Hans dype og følelsesladde musikk, spesielt innenfor sjangeren tysk lied, gjenspeiler den tragiske skjebnen han selv opplevde.

Som en av romantikkens store mestere, skapte han noen av de mest følelsesladede og dyptgående verkene i vestlig musikkhistorie. Blant disse står «Winterreise» som en kulminasjon av hans evne til å formidle dypt menneskelig lidelse og melankoli gjennom musikk. Komponert i 1827, mot slutten av Schuberts altfor korte liv, er «Winterreise» ikke bare et musikalsk verk, men en utforskning av sjelens mørkeste kroker.

En Reise Gjennom Vinterlandskapet

«Vinterreise» består av 24 sanger basert på dikt av Wilhelm Müller og skildrer en ung manns ensomme vandring gjennom et øde vinterlandskap etter et knust kjærlighetsforhold. Sangsyklusen er en introspektiv reise gjennom følelser som sorg, tap og resignasjon, men også gjennom øyeblikk av skjønnhet og fred.

Schuberts Personlige Resonans

Schuberts eget liv var preget av personlige og helsemessige utfordringer, og han fant ofte et uttrykk for sin egen indre smerte i musikken. I et brev til sin venn Leopold Kupelwieser skrev han:

Jeg er den mest ulykkelige, mest miserable skapning i verden… Forestill deg en mann hvis lyseste håp ikke har resultert i noe som helst og som bare føler den bitreste smerte i møte med kjærlighetens og vennskapets gleder…

Disse ordene gjenspeiler den dype følelsesmessige kraften som også gjennomsyrer «Winterreise». Schuberts evne til å omsette personlig lidelse til kunstnerisk uttrykk gjør sangsyklusen til en universelt resonnerende utforskning av menneskelig sårbarhet og utholdenhet.

Musikalsk og Lyrisk Dybde

Hver sang i syklusen bringer til liv diktets bilder og stemninger, fra den håpefulle, men resignerte avreisen i «Gute Nacht» til den hjemsøkende og spøkelsesaktige «Der Leiermann» som avslutter reisen. Schubert utnytter pianoets evne til å male lydbilder, og sammen med vokalstemmen skaper han et rikt, følelsesmessig landskap som er i konstant bevegelse mellom håp og fortvilelse.

Musikken i «Winterreise» inneholder en rekke innovasjoner, som bruk av dissonans for å uttrykke indre uro og kontrasterende musikalske temaer for å speile tekstens skiftende følelser. Sangsyklusen er også bemerkelsesverdig for sin integrasjon av vokal og piano, der pianoet ikke bare akkompagnerer, men aktivt deltar i fortellingens dramatiske utvikling.

Evig Aktuell

«Winterreise» fortsetter å røre ved lyttere over hele verden og har inspirert utallige tolkninger og innspillinger. Sangenes evne til å formidle en så bred palett av menneskelige følelser gjør at de fortsatt føles relevante og kraftfulle.

En Moderne Tolkning

Ved en nylig fremføring ble «Winterreise» presentert med engelsk oversettelse av Jeremy Sams, som gir et moderne språk til Müllers dikt, og hjelper lyttere å forstå den underliggende emosjonaliteten og poesien i sangene. Denne tilnærmingen understreker syklusens tidløshet og dens evne til å engasjere et samtids publikum. Det er også denne versjonen av verket man får oppleve ved årets kammermusikkfest.

Franz Schuberts «Winterreise» er mer enn en sangsyklus; det er en utforskning av den menneskelige tilstand, en musikalsk reise gjennom følelsenes landskap, og en påminnelse om musikkens kraft til å uttrykke og formidle de dypeste aspekter ved menneskelig erfaring.